Edith Vanaken (24):

Info:

47 jaar, gehuwd met Kris Arits en trotse mama van Toon, Fien en Sam. Ik ben werkzaam als bio-ingenieur en draag de Breese landbouw een warm hart toe. Ondertussen ben 18 jaar gemeenteraadslid (waarvan 4,5 jaar schepen). In mijn vrije tijd ben lid van de ouderraad en naschoolse kinderopvang van de Vuurvogel, lid van KVLV ’t Hasselt en hou ik van joggen en lezen.

Quote:

“Verder blijven inzetten voor een bruisend Bree”